Πρόγραμμα


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των τριών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Πρόγραμμα 2018-2019