Μαθηματικά Παιχνίδια

Στα “Μαθηματικά παιχνίδια” θα γνωρίσουμε μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες μέσα από διασκεδαστικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες. Σκοπός μας είναι να εξασκήσουμε τη λογική μας, να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας, να συνεργαστούμε και να δούμε τα μαθηματικά… αλλιώς!