Εκπαιδευτικοί

 


Καλλιγέρη Βέρα: Γυμνάστρια

Καποδίστρια Λουκία: Γυμνάστρια

Ουντζιάν Μαρουσώ: Γυμνάστρια

Φιλιππάκης Πάρης: Εικαστικά

Ζέρβα Ευγενία: Εικαστικά

Κιουλάνη Κυριακή: Μουσική

Παράσχου Μαρίνα: Χορός- Μουσικοκινητική

Μυλωνάς Δημήτρης: Εκπαιδευτική Ρομποτική- Πληροφορική

Σαπλαμίδου Σταυρούλα: Παιδαγωγικές Δραστηριότητες

Χριστοπούλου Βασιλική: Παιδαγωγικές Δραστηριότητες

Δημοπούλου Αμαλία : Παιδαγωγικές Δραστηριότητες

Φονταίν Έλλη : Θεατρικό Παιχνίδι

 

Καλτσά Μαρία : Παιδίατρος