Εκπαιδευτική Ρομποτική


 

Με το ρομποτικό μελισσάκι Beebot, τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας έρχονται σε επαφή με τη λογική του προγραμματισμού και της επίλυσης προβλημάτων μέσα από δραστηριότητες που βασίζονται στο παιχνίδι. Παράλληλα, μέσω της διδακτικής προσέγγισης STEM, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες γλώσσας, μαθηματικών, προσανατολισμού κ.α.

Με το ρομπότ Edison τα παιδιά από 6 ετών και άνω εισάγονται σε βασικές έννοιες προγραμματισμού. Μέσω του περιβάλλοντος Edblock τα παιδιά από 6 ως 9 ετών μαθαίνουν να δίνουν εντολές στο Edison, δημιουργώντας έτσι τα πρώτα τους απλά προγράμματα. Οι μεγαλύτερες τάξεις από την άλλη, μέσα από τα περιβάλλοντα Edware και Edpy εισάγονται σε πιο σύνθετες έννοιες προγραμματισμού (μεταβλητές,βρόχοι, κλπ)

 

Μέ τη βοήθεια του εκπαιδευτικού πακέτου Lego Simple Machines, τα παιδιά από 6-8 ετών έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες μηχανικής και δρουν σαν μικροί μηχανικοί προκειμένου να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. Έτσι, χρησιμοποιώντας γρανάζια, τροχούς, ιμάντες και τα αγαπημένα τουβλάκια Lego δίνουν κίνηση σε απλές κατασκευές και ανακαλύπτουν τις αρχές λειτουργίας των εξαρτημάτων που δομούν κάθε μηχανή. Η κάθε κατασκευή πραγματοποιείται από ομάδες των δύο ή τριών παιδιών. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως την ικανότητα της συνεργασίας και της επίτευξης ενός κοινού στόχου!

Μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα WeDo2 τα παιδιά ηλικίας 7-11 ετών έρχονται σε μια πρώτη επαφή με έννοιες της ρομποτικής. Με τη χρήση κινητήρων, αισθητήρων, μικροϋπολογιστή και των αγαπημένων υλικών της Lego τα παιδιά δημιουργούν καθοδηγούμενες και πρωτότυπες κατασκευές τις οποίες μαθαίνουν να προγραμματίζουν μέσα από το ειδικό λογισμικό της Lego. Επίσης μέσα απά φύλλα εργασίας ανακαλύπτουν φυσικά φαινόμενα και εμπεδώνουν, με μαθητοκεντρική προσέγγιση έννοιες της φυσικής και της τεχνολογίας!